Bakgrund

Det är höst, närmare bestämt Oktober 2018 och vi har nyligen fått tillgång till den nyförvärvade skogsfastigheten samt avslutat vår säsong för turism. Så nu ska vi börja att restaurera den inköpta marken för maximal biologisk mångfald.

I samråd med länsstyrelsen har vi lagt upp en femårsplan. Under den tiden ska vi restaurera inägomarkerna som har vuxit igen under senaste 50 åren. Fastigheten är på ca 30ha, vilket är en normalstor liten gård jämförelsevis för området här i Holaveden. Hälften, dvs ca 15 ha är inägomark. 

Utan betestrycket och slåtter växer markerna snart igen med sly och långt gräs. Då försvinner alla växter som är beroende av betade ljusa marker, och i sin tur alla djur som är knutna till dessa växter.

I utmarkerna ska det på sikt åter bli så naturlig skog som möjligt. Restaureringsplanen handlar endast om inägomarkerna. Under tiden får vi restaureringsstöd och i slutändan får vi förhoppningsvis miljöstöd om det blir godkänt. 

Oftast när man köper en fastighet med tillhörande skog so följer det med en skogsbruksplan. Den innehåller information om nuläget, dvs hur mycket skogskubikmeter virke, vilka trädlag, ålder etc som finns samt förslag på åtgärder, som röjning, gallring, slutavverkning (eller föryngringsavverkning som det idag så vackert heter).

Man ska då vara medveten om att:
a) detta just bara är förslag. Det är helt upp till dig som markägare vad du vill göra med dina marker. 
b) dessa förslag inte är det bästa för markerna, om du t ex är intresserad av vacker skog, höga naturvärden eller annat. Förslagen handlar om att säkra virke till skogsindustrierna nu och i framtiden. 

Här i vår blog berättar vi vad vi gör här på våra marker och varför. För har vi köpt skog bara för att vara underleverantör till skogsindustrierna! Vi ger också lite tips på litteratur och andra intressanta länkar. Och om tid och ork räcker till så också lite kuriosa.