Hejsan – kul att du hittat hit!

Här på Mångfaldsgård kan du läsa om det vi gör på gården. 

Basen på Urnatur är våra gårdar Sjögetorp 1:11 och Renemo 2:4 samt Renemolund. Sammanlagd är det drygt 80 ha mark.
Att sköta gårdarna ur ett helhetsperspektiv och med syftet att hela tiden öka den biologiska mångfalden på all mark är vårt gemensamma mål.
Vi försöker maximera olika miljöersättningar för att finansiera skötseln. Vi har ersättningar för t ex slåtterängar, skogsbeten, ängavallar, hamlade träd mm. Vi (Håkan) lägger ner en dryg heltid på naturvårdande skötsel. Ersättningarna täcker inte allt det arbete som vi lägger ner i skötseln – då är det tur att vi har Urnatur.
En större del av intäkterna från Urnatur går direkt till skötseln av våra marker. Som gäst gör du därför en direkt insats för den biologiska mångfalden – och för att du ska kunna uppleva ett vackert kulturlandskap när det är som bäst. 

Varmt Välkommen önskar Ulrika, Håkan & Siri