en mångfaldsgård är en gård som aktivt strävar efter att maximera biologisk mångfald


En mångfaldsgård är en gård i balans, dvs där naturen är i balans med människorna. Här finns livskraftiga ekosystem med hög biologisk mångfald. Här finns också en mångfald av råvaror som möjliggör mångbruk.

Att sköta en gård med mångfald, mångbruk och multifunktionalitet i sinnet är stimulerande och motiverande. Man blir aldrig klar, aldrig fullärd. Alltid finns det nya utmaningar – men också dagliga små saker att glädjas åt. Lokal kunskap ger tillfredställelse och tillsammans med det fysiska arbetet på gården så skapas ett meningsfullt liv. Och tänk – dessutom blir det så vackert!
Jag tänker ”överlevnad”: ”Det här är vad vi har – vi ska leva på det.”
Det ger mig en otrolig känsla av motivation och tacksamhet.