Litteratur som vi kan rekommendera varmt om du vill lära dig mera om skog :

”Skyddsvärd skog

Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömningar”

Är en helt fantastisk bok som inte bara beskriver t ex ”svampar” utan skogen som helhet. Den delar upp skogen i olika biotoper. Vad kan man förvänta sig att hitta t ex i en ädellövskog – eller i en torr sandtallskog? Här varvas intressanta allmänna beskrivningar med bilder och beskrivningar av ett urval naturvårdsarter. Naturvärdesbedömning, indikatorarter, signalarter – svampar, insekter, mossor, lavar mm. Mycket välgjord och läsvärd med bra bilder.
Pris: ca 495,-

läs mera / beställ här

Att förena miljö och produktion är en helt avgörande fråga i ett hållbart samhälle. I denna bok beskriver Mikael Karlsson möjligheten att arbeta hand i hand med naturen på ett sätt som gör att vi kommer bort ifrån många av de motsättningar som idag finns mellan skogsbruk och miljöskydd.
Vi behöver en frisk natur och ett fungerande ekosystem men också någonstans att bo, mat att äta och kläder som värmer. Till att framställa, frakta och paketera detta behövs råvaror som bland annat kan komma från skogen.

För dig som är natur- och miljöintresserad ger boken en inblick i skogen och skogsbrukets betydelse för klimatet och naturen.
För dig som skogsbrukare visar boken genom handfasta tips hur du kan tjäna pengar på att arbeta med, i stället för mot naturen.
För dig som är politiker, tjänsteman eller i andra sammanhang tar beslut kring skog, klimat, natur och rekreation ger boken en tydlig inblick i de problem och de möjligheter som är knutna till brukandet av skogen.
pris: ca 240,-

läs mera / beställ här

 

bestämningslitteratur

Det finns en uppsjö av bestämningslitteratur!
Hur ska jag veta vad som är bra???

I radioprogrammet naturmorgon på P1 har man sammanställt tips på bra bestämningslitteratur ”Artbibliotekariena tipsar…” :

Här hittar du tips på fåglar, däggdjur, havsstranden, humlor och bin, trollsländor, mossor och lavar, spindlar, kräldjur och mera hittar du här tips på 

https://sverigesradio.se/livetenligtnaturmorgon

Skogen är en av Sveriges viktigaste naturresurser. Men hur ska den användas? Där råder delade meningar från allt mellan intensivt brukande till totalt skydd. Samtidigt växer nya idéer fram om skog för klimatnytta, fordonsbränslen, ekoturism, biologisk mångfald. Och idéer om skogens mångbruk, att öka skogens förädlingsvärde som låter fler av livsmiljöerna finnas kvar. Många nyttor, viljor och mål. Kan skogen kan räcka till allt, i en samhällsutveckling där konsumtionen ökar i en ändlig värld?

Det finns inga färdiga svar, men forskning kan hjälpa oss. Liksom det finns viktiga svar bland skogsföretagare som tänker om, provar andra idéer, lyckas förena produktion och mångfald i sitt arbete för hållbart skogsbruk.

Engelmark ger här exempel, ställer frågor som inte stora skogsförvaltare och industri ställer. Han vill inspirera till nya handlingar, nytt företagande och gör nedslag i olika skogar, och möter människor med skilda skogliga perspektiv. Med respekt, kunskap och öppet sinne närmar han sig frågorna. Svaren får du fortsätta att söka så att de passar just dig i ditt skogsliv.

läs mera / beställ här

PS: Här finns även vi med i ett kapitel. Omslagsbilden visar kolarkojan i skogseremitaget / Urnatur.

Pris: ca 220,-