Visste du att

Trots att det sägs att vi aldrig haft så mycket skog som idag så finns nu bara spillror kvar av våra ursprungliga fina naturskogar. Har du tänkt på att DU kanske har en finare skog än du visste om? Risken är stor att även de sista spillrorna avverkas nu ifall man följer sin skogsbruksplan utan att tänka till själv. 

Just nu är det nästan som ett krig mellan skogsindustrierna som vill att skogen endast är till för att brukas oavsett naturvärde och de som kämpar för att rädda de sista fina skogarna innan det är för sent.
Skogsindustriernas har haft monopol på att påverka skogsägare genom flashiga utskick av magasin med några trevliga reportage, men huvudsyftet är alltid skogsbruket. Väl genomtänkt propagandaverksamhet. 

Många är förkrossade över att se ”sina” mysiga svampskogar förvandlas till ett kalhygge över bara en natt. Vad kan man göra? ETT sätt är att själv ta kommandot och helt enkelt köpa en egen skog.

Vi tycker att fokus inom skog i Sverige alldeles för mycket ligger på timmer- och massaved. Vi som skriver bloggen driver också ekoturismföretaget Urnatur. För OSS måste en skog ha helt andra värden. Vi vill ha:

  • en vacker skog. Både för att vi själva ska trivas men också för att det är en av de viktigaste reseanledningarna för våra gäster. Vem vill tillbringa sin semester på ett hygge?
    Svensk naturskog är unik. När ska vi inse det?
  • biologisk mångfald – både för egen del, för naturens del och för gästernas del. Genom aktiv naturvård kan vi faktiskt bli producenter av biologisk mångfald och öka naturvärdet på sikt.
  • inkomst. Vi får inkomst både genom turism men också genom miljöbidragen. Årliga bidrag  för t ex skogsbete är mycket bättre ekonomi för oss än en avverkning!
  • bra förutsättningar för att leva på gård – Skogen är vårt Ica och bygghandel. En skog med bara gran vore för oss som ett ICA med bara mjöl. Också djuren blir glada om det finns örtrika marker och köttet blir av finare kvalité. Att erhålla en mångfald på markerna ger större möjligheter för inkomst på lång sikt. Man behöver inte oroa sig för stormar eller barkborreangrepp…
  • en jordnära anknytning marken – Genom att leva närmare naturen blir man en gladare människa. Saker och ting får mening. När man trivs där man bor minskar önskan och längtan att åka utomlands.
  • intakt kulturlandskap. Landskapet berättar vår historia. Om istiden, öppna landskap och djupa skogar. Våra naturskogar i Sverige har en mer eller mindre obruten skogskontinuitet sedan istiden. Flera tusen år. Det är väldigt unikt! Idag har vi två stora problemområden inom biologisk mångfald: igenväxande inägomark och skogar som kalavverkas och ersätts med trädplanteringar. Bloggen handlar om skog, men faktiskt lika mycket också om andra marktyper eftersom vi tycker att man måste se naturen mycket mera i ett landskapsperspektiv.