Abrahamskulle del 2 – ”engångsröjning”

Engångsröjning

På Abrahamskulle har vi sökt ersättning för en ”engångsröjning”. Det är en s k  ”miljöinvestering”.
Om vi lyckas uppfylla länsstyrelsens krav så får vi 5000,-/ha. Abrahamskulle  är knappt en ha stor. Så ersättningen blir totalt knappt 5000,-.

Kravet är att det måste bli godkänd som betesmark och inte finnas vegetation av igenväxningskaraktär. Man har ett år på sig för att bli klar. Stödet kan sökas tom 31 dec 2023.

Håkan räknar med att han lägger ca två veckors heltid på att röja här. Jag tror det är mer. Så timpenningen blir inte stor precis. 
Eftersom området ska betas måste dessutom staket sättas upp. Den tiden det tar att sätta upp staket är inte inräknad. 

Det kan kännas helt galet att lägga så mycket jobb för så lite pengar. Varför gör man det? Kan man inte så sällan själv undra. Men det kommer att
1 – bli otroligt vackert. (och det gör det ju lite roligt och meningsfullt…)
2 – om det blir godkänd – resultera i årliga miljöstöd som blir ett årligt litet cashflow som möjliggör att man kan fortsätta sköta gården för att öka biologisk mångfald. 

…Men högre ersättningar vore önskvärda för att fler initialt vill lägga det arbetet.

Förr var biologisk mångfald en biprodukt av gårdens skötsel. Idag är det en samhällsfråga: vill vi ha biologisk mångfald? Tyvärr förstår de flesta inte innebörden av den storskaliga förlust av biologisk mångfald vi ser idag. Att överlämna den frågan till en allmänhets som alltmer har tappat kontakt till naturen och därmed göra det till en politisk fråga är förödande. 

Villkor för stödet enligt jordbruksverket:

Du som söker ska

  • genomföra miljöinvesteringen med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden som finns på platsen
  • äga marken eller ha tillstånd av markägaren att genomföra miljöinvesteringen
  • ha de tillstånd som krävs enligt svensk lagstiftning som reglerar miljö, natur- och kulturvärden.

Marken ska

  • tidigare vara brukad som betesmark eller slåtteräng
  • inte ingå i ett pågående åtagande för miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar
  • vara så igenvuxen att den inte kan ingå i miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar eller i miljöersättningen för fäbodar
  • vara så igenvuxen att det behövs en planerad röjning för att öka de natur- och kulturvärden som är kopplade till marken.

här kan du läsa mera om engångsstödet:

https://jordbruksverket.se/stod/jordbruk-tradgard-och-rennaring/jordbruksmark/betesmarker-och-slatterangar/engangsrojning-av-betesmark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

18 − sexton =