hassellunden tar form

 

Här kommer en panoramabild från hasselskogen lite senare på året. Det börjar ta form.
Ursprungligen tror vi att detta område har varit en blandad ek – och hasselskog. Denna naturtyp har gått som ett stråk även över angränsande marker där man fortfarande kan hitta stubbar efter hassel, några ekar och några enstaka hasselbuskar. Mycket har dock planterats med gran nu som konkurrerar ut hasseln på sikt eftersom det blir för mörkt. Periodvis har det också varit väldigt öppna marker, slåtteräng och smååkrar. Det är intressant att jämföra med gamla historiska kartor för att få en bild av hur området har sett ut och har förändrats. Här kan man få mycket spännande information som också kan vara en vägledning till hur man fortsättningsvis ska göra med markerna ifall man är mån om biologisk mångfald och kulturhistoria.

Mycket björk och annat har hunnit växa upp bland hasslarna under de senaste ca 35 åren. Under den perioden har inga djur gått här och betat och det har inte hållits öppet på annat sätt heller.

Man kan säga att de två största hoten för biologisk mångfald i Sverige är:

  • att öppna hagmarker / inägor växer igen
  • att naturlig skog avverkas

Hasselskogen är en del av gårdens inägolandskap. För att få in lite mera luft och ljus hugger Håkan nu bort i princip all björk (90%), mindre (yngre) hasselbuskar och ringbarkar till en början asparna och alarna. Alla grövre hasselbuskar (= äldre, = med högre naturvärden) lämnas, liksom också sälg, ek och andra ädellövträd.

I övrigt har vi här hittat ett knippe med lindar varav en grövre, brakved, några enstaka mindre askar och en alm!! 
Det som är mest häpnadsväckande är dock att vi har hittat några bokar. Kan de vara 20 år gamla? Hur tusan har de kommit hit? Bok i detta område är ovanligt om de inte är planterade även om det finns finns naturlig bokskog på Omberg som ligger kanske 15km härifrån.
Vi blev så glada över bokarna och lilla området där de växer går nu under benämningen ”bokskogen”,  haha 
Roligt med sådana små mysterium…
För att de ska kunna breda ut sig och få fart att växa till sig fick till och med två grövre ekar lämna plats åt dem. 

Här ovan ser man boken i förgrunden som fortfarande lyser grönt bland övriga gulnande löv.

Hösten är en bra årstid att inventera ett område. Olika trädslag skiftar olika i färg på hösten och det kan ibland vara en hjälp när man letar efter vissa trädslag. När träden har tappat löven kan det vara lite svårare att säkert se – särskilt när träden fortfarande är små. Då är det lätt att man råkar kapa något träd som man annars hade sparat. Det är därför en bra idé att markera såna träd som man vill spara i tid .Bokarna är ett bra exempel: de är sena att tappa sina löv och är längre illgröna när allt annat redan är höstfärgat. De är också sena att tappa sina löv och när alla grenar är kala så hänger det fortfarande fullt med rostbruna blad på boken. Det kan vara bra att lära sig olika trädslag, deras växtsätt, löv, bark och knoppar på vintern.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fjorton + 15 =