Category Archives: hassel

hassellunden tar form

  Här kommer en panoramabild från hasselskogen lite senare på året. Det börjar ta form. Ursprungligen tror vi att detta område har varit en blandad ek – och hasselskog. Denna naturtyp har gått som ett stråk även över angränsande marker där man fortfarande kan hitta stubbar efter hassel, några ekar och några enstaka hasselbuskar. Mycket […]

värdelösa gräsfattiga marker, hassellund – eller sagoskog

Första dagen i hassellunden Det är oktober och löven börjar bli lite höstfärgade. Hasselbuskarna är fortfarande gröna men man kan se de självlysande brandgula asparna som sticker upp emellan hasselbuskarna. Håkan har börjat röja här och öppnar upp i den bitvis väldigt täta hasselskogen. Han sågar stubbarna tätt intill marken så att man inte snubblar […]