skapa din egen drömskog

Något som kanske förvånar mig mest av allt när det gäller skog är hur fantasilöst det behandlas. 

Man hugger ner skogen i en förbestämd cykel, planterar nytt – oftast gran- åtminstone just här. Och sen ska man röja och gallra. Sen tar det kanske 60 år innan skogen är ganska fin igen – fast mycket tråkigare än innan eftersom det ju mest bara finns gran där.
Är skog verkligen bara  timmer och massaved – bara ekonomi?

be creative

Istället kan du agera landskapsarkitekt och se markerna som din stora ”trädgård”. Här finns alla möjligheter att skapa ett eget litet paradis – och en mångfald sådana. Beroende på biotop och vad som finns att utgå ifrån så kan du skapa variation i landskapet. 

I vårt fall – både gården Sjögetorp, Renemo och Renemolund var markerna ganska eftersatta och igenvuxna. I Renemo och Renemolund har de i princip inte skötts de senaste 50 åren och vuxit igen långsamt men säkert. När vi köpte det fanns här en ”skog” av ek, björk, gran, ask, hassel al mm. Det är ett mycket bra utgångsläge för då kan man välja vad man vill spara och inte spara och på så vis skapa en mångfald av olika miljöer. 
Landskapet här är otroligt varierande och vi har kunnat hjälpa till att förstärka den känslan. Här finns björkskog, urskogsliknande naturskog, hassellunden, skogsbete, tallhed mm.

Hassellunden är som skog sett helt värdelös. Ändå är det den som fick oss att vilja köpa hela gården eftersom den helt enkelt är magisk. Här har Håkan tagit bort i princip alla granar, de flesta björkar, alar och aspar. Gallrat ut bland hasseln och skapat ljus och luckor, nogsamt sparat de få lindar, alm och ask som vi hittade.

Bokskogen

Den största överraskningen var dock fyra mindre bokar som vi hittade här. Var tusan har de kommit ifrån? Kanske 20 år gamla? 

Håkan tog bort en ek för att de ska få mera ljus och plats. Nu har jag planterat lite ramslök och myskmadra under träden och hoppas de kan breda ut sig med tiden. Det känns så himla bra. Det här är min bokskog. Jag vet – fyra träd blir ingen skog. Men ibland så kan det räcka för fantasin. Allt behöver inte vara så stort. Jag har härliga minnen från min uppväxt i Tyskland av bokskogarna – fullt med ramslök och myskmadra som växte under och som vi plockade om våren…

Här har jag satt ut några tuvor med ramslök. Ska nog sätta ut fler i höst eller nästa vår…

I maj är hassellunden numera ett hav av blommande vitsippor. 

här planterar jag ut myskmadra.
I Tyskland heter den Waldmeister (”skogsmästare”) och används som smaksättare i både glass, bowl, puddingar mm. Den är en marktäckare och om den trivs breder den snart ut sig här. 

skrynkliga, håriga, skira och majgröna är bladen på boken när de vecklar ut sig…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

12 − 4 =